Vývoj aplikácií pre AR

Toto považujeme za skutočnú marketingovú bombu, ktorá Vám a Vašim potenciálnym klientom poskytne trochu iný pohľad na vaše produkty. Predstavte že máte obyčajný vytlačený katalóg (mapu, brožúru, časopiseckú stranu …) skrátka niečo, kde ste uvedení. Klientovi ponúknete na stiahnutie Vašu aplikáciu do mobilu/tabletu a ak sa cez toto zariadenie pozrie na Váš katalóg (mapu, brožúru, časopiseckú stranu …) , začína 3D predstavenie, ktoré určite nenechá Vaše produkty bez povšimnutia.

A čo to je AR? Rozšírená realita alebo zriedkavo obohatená realita (nesprávne augmentovaná realita, angl. augmented reality, skr. AR) je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá. Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Obohatenie reality sa obvykle deje v reálnom čase a v sémantickom kontexte s časťami prostredia, napríklad aktuálna akcia v reštaurácii, najbližší bankomat, najbližší užívateľ Twitteru a podobne.

Napíšte nám

Máte záujem o vlastnú AR aplikáciu?